Aktiv måling

Elektroniske radon-målere fås i mange forskellige udgaver og forskellige prisniveauerFor en hurtig og nøjagtig måling af mængden af radon et givent sted, kan du benytte en elektronisk (aktiv) radon-måler.

Elektroniske radon-målere fås i mange forskellige udgaver og forskellige prisniveauer. Lige fra omkring 1.500 kroner og op til over 50.000 kroner.

Generelt er elektroniske radon-målere yderst nemme at tage i brug og betjene. Og at du selv nemt kan aflæse den målte radonmængde.

Selv de billigste elektroniske radon-målere er normalt godt kalibrerede fra fabrikkens side. For de dyreste, elektroniske målere anbefales det dog, at de kalibreres mindst én gang årligt. Efter nogle års brug vil apparatet nemlig begynde at vise for høje resultater.

Du kan i øvrigt nemt tjekke om en elektronisk radon-måler viser korrekt. En udendørs kontrolmåling skal nemlig give et resultat på omkring 5 Bq/m3.

De elektroniske radon-målere kan ofte også vise måleresultaterne på forskellige måder. Ikke kun som et samlet gennemsnit, men også f.eks. time for time. Det giver dig mulighed for, nemt at kunne følge med i forandringer i radon-niveauet.

En anden fordel ved elektroniske radon-målere er, at de er særligt velegnede til at lokalisere, hvor radon trænger ind i boligen. Netop fordi apparatet nemt kan flyttes rundt eller, ved hjælp af en simpel afskærmning eller afdækning, måle i et meget specifikt område, f.eks. ved dørtrin, rørgennemføringer osv.

Sundhedsstyrelsen har indtil videre ikke undersøgt elektroniske radon-målere. Derfor anbefaler de, at man anvender “sporfilms-målere” (dosimetre) fra akkrediterede laboratorier.

Medlemmerne i Dansk Radonforening har dog gode erfaringer med elektroniske radon-målere, f.eks. apparaterne Corentium Home, Wave og Corentium Plus. De giver alle en målesikkerhed, der er på niveau med eller bedre end målere baseret på “sporfilm”. Disse apparater er desuden alle godkendte af akkrediterede laboratorier.

Køb eller lej elektroniske radon-målere