Anbefalinger og lovkrav

Anbefalinger og lovkravBåde den danske sundhedsstyrelse og verdenssundhedsorganisationen, WHO, peger på radon som et kræftfremkaldende stof i mennesker. Derfor stilles der bl.a. ved nybyggeri krav om sikring mod radon.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at radonniveauet indendørs skal være under 100 Bq/m3. Styrelsen tilråder desuden, at nedbringe de gennemsnitlige radonniveauer yderligere.

Det skyldes, at der ifølge Sundhedsstyrelsen er stærke, direkte beviser for, at langvarig udsættelse for radon øger risikoen for lungekræft. Selv ned til lave niveauer.

WHO’s internationale kræftforskningsinstitut har da også klassificeret radon som et kræftfremkaldende stof i mennesker. Helt på linje med eller værre end røntgen- og gammastråling samt tobaksrygning.

Sundhedsstyrelsen påpeger, at hvis den gennemsnitlige radon-udsættelse i de nordiske lande blev nedsat med 10 procent, ville man på sigt kunne undgå omkring 120 lungekræfttilfælde om året.

Siden 2010 har det været et krav i Bygningsreglementet, at nybyggeri skal radon-sikres, så radon-indholdet ikke overstiger 100 Bq/m3. Det er i øvrigt bygningsejerens ansvar, i forhold til kommunen, at bygningen lever op til dette lovkrav.