Længere periode = bedre resultat

Hvis du ønsker en nøjagtig måling af radonniveauet i din bolig, skal du måle over en længere periodeHvis du ønsker en nøjagtig måling af radonniveauet i din bolig, skal du måle over en længere periode. Det giver ubetinget det bedste resultat.

Uanset om du benytter passive eller elektroniske målere til at fastslå radon-niveauet i din bolig, er det en rigtig god ide, at måle over en længere periode. Da radon typisk siver op fra undergrunden, kan mængden af radon et givent sted variere meget fra dag til dag. Desuden kan vejret, f.eks. vind og lufttryk, spille ind på radon-niveauet.

Så ved at måle over en længere periode, svarer det til at foretage en masse daglige målinger, fordelt over alle døgnets timer. Og hvor det samlede, eller endelige, resultat så er et gennemsnit for hele måleperioden.

Usikkerheden forøges i øvrigt, jo lavere radon-niveau, du måler. Også selv om du måler over en lang periode. Det skyldes, at der simpelt hen er langt færre radon-partikler at måle på.