Måleenheder

Becquerel (Bq) er den internationale måleenhed for aktivitet for radioaktive stofferRadonniveauet angives normalt i becquerel pr. kubikmeter, men andre måleenheder anvendes i f.eks. USA.

Becquerel (Bq) er den internationale måleenhed for aktivitet for radioaktive stoffer (henfaldshastighed). 1 Bq svarer til ét radioaktivt henfald pr. sekund.

Når man i forbindelse med radon måler koncentrationen, sker det normalt i en given mængde luft – typisk én kubikmeter (m3). Derfor angives radonniveauet normalt i becquerel pr. kubikmeter (Bq/m3), og angiver dermed aktiviteten (henfaldet) pr. rumenhed – uanset lokalets størrelse.

Tidligere målte man henfaldshastigheden for radioaktive stoffer i curie, typisk picocurie/liter (pCi/L), hvilket stadig ofte ses anvendt på f.eks. amerikanske radonmålere. Det er dog relativt enkelt at “oversætte” pCi/L til Bq/m3 – det er nemlig blot at gange med 37. Altså er 1 pCi/L = 37 Bq/m3.