Mange indfaldsveje

Radon trænger primært ind fra undergrundenRadon trænger, kort sagt, ind gennem alle revner og sprækker i din bolig. Dog primært fra undergrunden.

Normalt er der et lavere lufttryk i din bolig end i grunden under den. Derfor “suges” radon op i boligen fra undergrunden – via hver en revne og sprække.

Når først radon-gassen er kommet ind i din bolig, henfalder den til skadelige partikler, de såkaldte radondøtre. Og desværre er det ikke nok, bare at sørge for daglig udluftning, for at slippe af med de farlige radondøtre.

Du vil oftest opleve forhøjet radon-niveau i rum, hvor gulvet er direkte mod jorden. Det vil sige stueetagen i boliger med terrændæk (ingen kælder). Dermed er også kælderrum udsatte.

Revner og sprækker i mure kan dog også være med til at føre radon op i etager over kælder- eller stueplan. Bl.a. derfor er det vigtigt, altid at måle radon-niveauet på alle etager.