Sådan fungerer aktive radonmålere

En aktiv radonmåler er spækket med avanceret elektronikI aktive eller elektroniske radonmålere opfanges radon i et lille målekammer. Her omdannes alfapartikler til digitale signaler, der viderebearbejdes i interne og eksterne ”computere”.

Et særligt målekammer inde i radonmålere opfanger radongassenElektroniske eller aktive radonmålere fås i et væld af udgaver og lige så mange prisklasser. De allerdyreste kan hurtigt komme op i priser omkring 50.000 kroner, mens de billigste kan fås fra omkring 1.500 kroner.

Flertallet af aktive radonmålere fungerer mere eller mindre på samme måde. Derfor tager vi udgangspunkt i en af de mest populære, elektroniske radonmålere på markedet, Corentium Home (ofte også kaldet ”Canary”).

Det skal siges, at der findes elektroniske radonmålere, der fungerer efter andre principper. Men så er vi også ovre i de langt mere specielle (og oftest meget dyre) radonmålere, der er så præcise, at de anvendes som referencer i radonlaboratorier verden over.

Computer i mikroformat

Corentium Home radonmåleren er baseret på, at radon trænger ind i et særligt målekammer inde i apparatet. Gassen, som radon jo er, henfalder i målekammeret, og afgiver dermed energirige alfapartikler, som rammer en fotodiode.

Når fotodioden rammes af en alfapartikel, dannes der en lille smule strøm. Dette, sammen med information om, hvornår fotodioden er blevet ramt, behandles derpå i apparatets indbyggede computer (processor), for at kunne sætte tal på radon-koncentrationen.

Resultatet kan derpå præsenteres direkte på en indbygget skærm, som det er tilfældet for Corentium Home radonmåleren og mange andre af denne type radonmålere. De kan dog også, som med f.eks. Wave radon-måleren, sende resultatet videre til en smartphone eller tablet, hvor den større skærm giver langt flere visningsmuligheder.

Selve udregningen af radonniveauet er imidlertid ikke helt ligetil. Der er således mange potentielle fejlkilder, der skal tages højde for.

Henfaldende radon danner nemlig også såkaldte radondøtre, der ligeledes er radioaktive. Radondøtrene udsender altså selv alfapartikler, der fejlagtigt kan blive tolket som alfapartikler fra radon, og dermed give et forkert resultat. Disse mulige fejlkilder omgås dog ved at gøre brug af en række avancerede beregninger.

Tilpasser sig boligen

Det er en fejlagtig opfattelse, at gængse elektroniske radonmålere kan give her-og-nu resultater for koncentrationen af radon i luften. De giver derimod et gennemsnit af koncentrationen over en periode. Her-og-nu resultater er da heller ikke specielt brugbare, da radonniveauet kan ændre sig temmelig meget over selv kort tid.

Corentium Home, og Wave, radonmålerne kalibrerer sig selv løbende. Første kalibrering sker allerede kort efter batterierne sættes i. Efter nogle dage har den elektroniske radonmåler “lært” omgivelserne at kende. På den måde forbedres målenøjagtigheden løbende over tid.

Det betyder, at resultatet f.eks. vil være mere nøjagtigt, når apparatet har kørt nogle uger, end efter blot nogle få dage. Det skyldes, at radonmåleren også påvirkes af bl.a. aerosoler og sporgasser i indendørsmiljøet.

Niveauet af aerosoler og sporgasser er dog oftest på et stabilt leje i den enkelte bolig, og ændrer sig kun minimalt over tid. Derfor er det ikke uden betydning, at måleapparatet tilpasser sig sine omgivelser.

Høj nøjagtighed

Nøjagtigheden på de elektroniske radonmålere undersøges ved at placere apparaterne i et kontrolleret miljø, hvor der er en i forvejen kendt radonkoncentration. Resultaterne sammenlignes derpå med resultaterne fra professionelle reference-måleinstrumenter.

Typisk har aktive radonmålere, der er til at betale, en målenøjagtighed på omkring 5%. Med andre ord, har resultaterne været inden for +/-5% af resultaterne fra reference-målerne.

I sidste ende spiller mængden af radon og længden af måleperioden også ind på nøjagtigheden af resultatet: Des højere radon-niveauet er, des mere nøjagtigt er resultatet. Og jo længere måleperioden er, jo mere nøjagtigt er resultatet. Ganske som det er tilfældet med passive målebokse!